Európske projekty

V roku 2010 sme boli úspešní v získavaní stavieb z Regionálneho operačného programu a Programu rozvoja a vidieka 2007 - 2013 v celkovej hodnote 1 000 000 €.Referencie:

Výstavba chodníkov v obci Hudcovce  2010

Výstavba chodníkov v obci Hudcovce 2010

Výstavba chodníkov v obci Hudcovce je prvá z piatich projektov, ktoré su realizované z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce 2010

Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce 2010

Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce rieši opravu jestvujucého chodníka s afaltovou úpravou

Rekonštrukcia MK v obci Dedačov 2010
Rekonštrukcia MK  a chodníkov v obci Brekov 2010

Under armour