Protipovodňová ochrana

V roku 2013 naša spoločnosť rozšírila svoje portfólio služieb o úpravu vodných tokov kamennou dlážbou kladenou do betónu. Sme pripravení poskytnúť svoje služby na území celej SR.Referencie:

Úprava Hlinského potoka

Under armour