Výstavba chodníka - Park Petrovany 2006

  • Názov stavby: Výstavba chodníka park - Petrovany
  • Investor: Obecný úrad Petrovany
  • Dátum realizácie: Február 2007
  • Objem vykonaných prác: 300 m2


Under armour