Výstavba chodníkov Brezno 2009

V roku 2009 naša firma realizovala výstavbu chodníkov v meste Brezno o celkovej výmere cca 30 000 m2

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia MK Brezno
  • Investor: EUROVIA-Cesty, a.s.
  • Dátum realizácie: marec-august 2009
  • Objem vykonaných prác: 30 000 m2 zámkovej dlažby, 20 000 m obrúb


Under armour