Výstavba chodníkov v areáli TESCO Prešov Sídlisko III 2007

  • Názov stavby:  Výstavba chodníkov v areáli TESCO Prešov
  • Investor: EUROVIA Cesty, a.s.
  • Dátum realizácie: apríl-máj  2006
  • Objem prác: 2000 m2

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour