Výstavba chodníkov v obci Hudcovce 2010

Výstavba chodníkov v obci Hudcovce je prvá z piatich projektov, ktoré su realizované z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia chodníkov v obci Hudcovce
  • Investor: Obec Hudcovce, okr. Humenné
  • Dátum realizácie: marec-máj  2010
  • Charakter stavby: Výstavba nových chodníkov v centre obce, dláždených zámkovou dlažbou. Dĺžka novo vybudovanej komunikácie je cca 700 m v dvoch vetvách. Chodník ma zlepšiť bezpečnosť chodcov v obci.

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour