Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce 2010

Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce rieši opravu jestvujucého chodníka s afaltovou úpravou

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce
  • Investor: Obec Bodovce, okr. Prešov
  • Dátum realizácie: apríl-máj  2010
  • Charakter stavby: Rekonštrukcia chodníka v obci Bodovce rieši zlepšenie pohodlia chodcov v obci. Dĺžka rekonštruovaného chodníka je cca 700 m s krytom z asfaltobetónu.

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour