Rekonštrukcia MK v obci Dedačov 2010

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia MK v obci Dedačov
  • Investor: Obec Dedačov, okr. Humenné
  • Dátum realizácie: apríl-máj  2010
  • Charakter stavby: Rekonštrukcia Miestnych komunikácií v obci Dedačov rieši opravu MK v troch vetvách. Dve vetvy s konečnou asfaltovou úpravou o výmere cca 1500 m2 a jedna vetva (chodník) s krytom zo zámkovej dlažby o výmere cca 500 m2

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour