Rekonštrukcia MK a chodníkov v obci Brekov 2010

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia chodníka v obci Brekov
  • Investor: Obec Brekov, okr. Humenné
  • Dátum realizácie: apríl-máj  2010
  • Charakter stavby: Celková výmera opravovaných chodníkov je cca 2000 m2, kde sa starý kryt z liatého asfaltu mení na kryt zo zámkovej dlažby v dvoch farbách.Celková plocha opravovaných komunikácií z asfaltobetónu je cca 6700 m2.

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour