Rekonštrukcia chodníkov Prešov Hlavná križovatka 2009

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia chodníka na hlavnej križovatke v Prešove
  • Investor: EUROVIA SK, a.s.
  • Dátum realizácie: september  2009 
  • Objem prác: 1500 m2                          

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour