Rekonštrukcia Hollého ulice Sobrance 2007

  • Názov stavby:  Rekonštrukcia MK Hollého Sobrance
  • Investor: Mesto Sobrance
  • Dátum realizácie: Máj 2007
  • Charakter stavby: Rekonštrukcia riešila opravu obojstrannného chodníka s pôovodným krytom z liatého asfaltu s vybúraním obrúb a osadením nových obrúb po oboch stranách. starý kryt vozovky sa vyfrézoval a natiahol sa nový kryt z ABS.

Nižšie si môžete prezrieť priebeh výstavby:


Under armour