O firme

Spoločnosť RCM Trade, s.r.o. vznikla v roku 2004 a od svojho založenia sa dynamicky rozvíja. Ked v prvých rokoch existencie realizovala výstavbu dláždených plôch v ročnej výmere do 5000 m2 tak v roku 2009 sme realizovali výstavbu chodníkov o celkovej

výmere 40 000 m2. V súčasnosti sa špecializujeme na výstavbu a rekonštrukcie chodníkov a miestnych  komunikácií.

V roku 2010 sme boli úspešní v získavaní stavieb z Regionálneho operačného programu a Programu rozvoja a vidieka 2007 - 2013 v celkovej hodnote 1 000 000 €.

Medzi naše hlavné prednosti patrí veľmi vysoká kvalita práce a dodržiavanie zmluvných a dodacích termínov.

Našimi klientmi  sú  hlavne  veľké stavebné firmy ako napr. EUROVIA SK,  SKANSKA, STRABAG, SCORP,ARPROG a.s. a iné,s. a iné, ktorí  si nás objednávajú ako subdodávateľov prác.


Under armour