Identifikačné údaje firmy

Identifikačné údaje spoločnosti

RCM TRADE, s.r.o.
Jarková 41
080 01 Prešov

č. tel.: 0917 563 192, 0917 563 193
e-mail: rcmtrade1@gmail.com
web: www.rcmtrade.sk

IČO: 36493228
IČDPH: SK2021807920
peňažný ústav: ČSOB a.s.,
Pobočka Prešov
číslo účtu: 4008069457/7500


Under armour